CONTACT US 

We offer personal service for booking of cabins and apartments. Campers are welcome to attend and choose place.

Welcome!

 

 

briksdalsbreen5Mini.jpg
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_7482.JPG

BOOKING

mvoll - versjon 2.jpg

Kontakt oss

Vi tilbyr personleg service for booking av hytter og leilegheit. For bussgrupper med mange telt kan det vere nyttig å reservere plass. Campingturistar er velkommen til å møte opp og velge plass.

Velkommen! 

Namn *
Namn

Melkevoll Bretun
N-6792 Briksdalsbre
Oldedalen
Tlf: (+47) 57 87 38 64
E-Mail: post@melkevoll.no

GPS koordinater:
 61.66473º N, 6.81649º Ø